volg ons via

Twitter

Meer blog

Kom Vulkaniseren

Bij het Op De Vulkaan Festival op 17 en 18 mei op de Noordwal 117 in Den Haag gaat het over het maken van nieuwe dwarsverbindingen. Verbindingen die ontstaan in de vrije ruimte van de verbeelding, kunst en nieuwe concepten.

Het lijkt op vulkaniseren, het toevoegen van zuurstof zorgt voor nieuwe bruggen in o.a. latex. Een mooi proces: lucht geven, zorgt dus voor verbinding.

Programma

http://issuu.com/studio117/docs/opdevulkaanfest-programma

Vulkanisatie

Woordsoort: znw.(v.)

Modern lemma: vulkanisatie

znw. vr., mv. –s. Mog. van fr. vulcanisation maar wsch. van eng. vulcanization.

Het vulcaniseeren (II) (2).

Aanvulling bij VULCANISATIE

Samenst. Vulcanisatieproces, proces van het vulcaniseeren (II), 1), d.i. zekere bewerking van rubber, een niet in het hoofdwerk opgenomen bet. van het trefwoord vulcanisatie.

Vroeger repareerden ze autobanden door vulkanisatie.

Rijkdom vulkaniseren

Op De Vulkaan Festival gaat over kunst, politiek, deeleconomie. Over delen, anders verbinden en nieuwe mogelijkheden.

In dit geval over nieuwe mogelijkheden om rijkdom te ontsluiten. Het vulkaniseren van rijkdom dus.

Rijkdom in diverse varianten:

  • Beweeglijke rijkdom die je kunt vastpakken.
  • Meetbare rijkdom: zoals je ecologische voetprint bijvoorbeeld.
  • Rijkdom in niveau’s: zoals diploma’s, niveaus van presteren.
  • Rijkdom als erkenning voor het niet tastbare: een lekkere maaltijd, persoonlijke aandacht.

Wij zijn benieuwd of door het anders aan elkaar plakken van wat we al kennen, er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Nieuwe verbindingen voor de toekomst. Een toekomst die veerkrachtiger is dan we nu vaak denken.

Vulkanisatie proces

Vulkanisatie is het proces waarbij men dwarsverbindingen tussen verschillende monomeerketens bijmaakt. Dit wordt het meest toegepast op latex, in feite een polyisopreenketen.

Door het toevoegen van zuurstof en zwavel kan men bruggen (zwavelbruggen) slaan tussen twee ketens, dit doordat deze elementen twee elektronen tekort komen in de p-schil, en iedere latex-monomeer nog een dubbele binding vrij heeft.

In plaats van zwavel wordt ook wel seleen gebruikt, dat zich ook in de zuurstofgroep bevindt.

Het ontstaan van deze dwarsverbindingen maakt het originele vloeibare latex stijver en brosser. Door met verschillende concentraties zwavel te werken, ontstaan verschillende soorten rubber: van zeer elastische met weinig zwavel, tot autobanden met 3 à 5% zwavel, en ten slotte hardrubber voor knuppels en dergelijke met zo’n 40% zwavel.

Bij de vulkanisatie van neopreen- of polychloropreenrubber maakt men daarentegen gebruik van metaaloxides (meestal MgO en ZnO). Om het vulkanisatieproces te sturen wordt hier ethyleenthioureum (ETU) als vulkanisatieversneller toegepast. Deze substantie werd geclassificeerd als reprotoxisch. De Europese rubberindustrie heeft daarom het SafeRubber-onderzoeksproject opgezet om een alternatief te ontwikkelen.[1]

Ook op natuurlijke wijze treedt vulkanisatie op. Door het contact van het rubber met zuurstof uit de lucht worden alsmaar meer dwarsverbindingen gevormd, waardoor rubberproducten stijver en brosser worden.

Dit proces is verantwoordelijk voor het verouderingsproces van banden, en het wordt nog versneld door de inwerking van UV-straling.

Plaats een reactie

captcha

Please enter the CAPTCHA text