volg ons via

Twitter

Meer blog

G500

G500 heeft het toch niet helemaal goed begrepen. De club gelooft namelijk in een politiek van gedeelde belangen en beste oplossingen. Beste mensen, dat is geen democratie maar technocratie en verre van vernieuwend. Het is politiek bedrijven door het politieke weg te poetsen en dat is wat al jaren in de praktijk gebeurt. Publiek belang is een nuttige fictie, het bestaat niet, en toch is de zoektocht ernaar onmisbaar in een gezonde democratie. G500 reduceert politiek tot een keuze tussen verdeelde, eigen, belangen (oude politiek) en een gedeeld belang (nieuw). Niet alleen wordt er zo een valse tegenstelling gecreëerd, ook wordt politiek gereduceerd tot een belangenstrijd. Een gevaarlijke tendens omdat er zo te weinig ruimte overblijft voor een noodzakelijk, democratisch, debat over (publieke) waarden. Wij, de mensen, of het volk zo u wil, worden het nooit eens over welke waarden belangrijk zijn en al helemaal niet hoe deze vertaald moeten worden in de ideale inrichting van de maatschappij. In een gezond democratisch proces leren we omgaan met de verschillen, begrip voor elkaar te tonen én compromissen te sluiten.

In een systeem waar te weinig ruimte is voor dit publieke debat over essentiële waarden en gewenste inrichting van de maatschappij, gaan mensen overtuigingen verabsoluteren, hun visie is de enige juiste en het is de taak van de politiek naar iedere hoogst individuele wens van de burger te luisteren. Dit zie je ook in het gedachtegoed van G500 terug. Politici gaan er met jouw stem vandoor en doen hun principes in de uitverkoop vanuit kale machtshonger, wat uiteindelijk leidt tot halfbakken compromissen waar niemand zich meer in herkent.

Nu hoor ik u sputteren. Maar het is toch ook zo dat de waan van de dag reageert? Dat soundbites en elkaar vliegen afvangen de boventoon voeren? Dat periodiek je stem uitbrengen als hét democratische recht niet bepaald bevredigend is? Dat klopt. Maar mag de analyse van ons democratisch systeem in verval alsjeblieft drie tandjes dieper? Mogen de oplossingen wat minder kant-en-klaar? We zijn nog lang niet toe aan de oplossingen. We hebben net een eerste begin gemaakt met het constateren van de problemen. G500 levert daar een bijdrage aan, zeker. Ik mis echter een heleboel: aandacht voor de uitholling van de macht van de staat bijvoorbeeld en daarmee uitholling van beslissingsbevoegdheid van nationale parlementen. De politiek heeft zich allang verspreid, naar internationale en regionale fora, naar wetenschap en bedrijfsleven, naar groepen burgers. Het democratisch wilsvorming- en besluitvormingsproces hobbelt er echter achteraan.

Het is te vroeg voor oplossingen, de richtingen waarin we moeten denken tekenen zich echter wel af. Het palet aan politieke arena’s en democratische fora moet uitgebreid worden, er zijn vele manieren om als burger een bijdrage te leveren aan de publieke zaak en die mogen verder ontwikkeld en beter benut worden. Tegelijk moeten we opgevoed worden om te accepteren dat de uitkomst van de debatten niet altijd naar jouw zin kan zijn én dat er altijd verschillende visies blijven, de kunst is om dat te accepteren zonder elkaar de hersens in te slaan.

Wat we ook nodig hebben is een andere kijk op politiek bedrijven, een ander type politicus ook, gebaseerd op een herstel van oude verbanden tussen ethiek en politiek. Practice what you preach, leef wat je uitdraagt en ben van daaruit geloofwaardig. Een politicus die slogans uitdraagt waar hij zelf niet in gelooft, of die handelt in strijd met zijn eigen principes, valt onherroepelijk door de mand in dit mediatijdperk. Het publiek belang als zeer nuttige fictie is aan een herwaardering toe en alleen een politicus die wis en waarachtig op zoek gaat naar dat publiek belang, die met pijn en moeite de persoon wordt die hij maatschappelijk wenselijk acht, alleen die politicus kan pijnlijke punten geloofwaardig voor het voetlicht brengen en daarmee overtuigen. In tijden van (economische) crisis lijkt me dat geen overbodige luxe.

 

 

Plaats een reactie

captcha

Please enter the CAPTCHA text