volg ons via

Twitter

Meer blog

Durven dromen

Wie durft het aan? Om nu eens niet het laagste in de mensheid, het volk zo u wil, aan te spreken en daarop politieke eisen te baseren, maar juist van het verhevene uit te gaan, van het goede dat heus in bijna alle mensen aanwezig is. Wie durft het aan om te zeggen, die drang naar voortwoekerende economische groei, die is achterhaald. Less is echt more. Vooruit door terug te gaan naar de menselijke maat. Vooruit door respect te tonen voor het leven in al zijn facetten. Wie durft het aan om alleen al het denken aan krimp toe te laten, er zelf naar te handelen en vervolgens de goegemeente voor te houden, het doet misschien even pijn, maar jullie kunnen het, echt en je zal zien: het leven wordt beter daarna.
Wie durft het aan? Om te zeggen dat we Europa toch echt nodig hebben, maar dat het inderdaad socialer en democratischer moet. Wie durft het aan om te beloven nog meer dan zijn stinkende best daarvoor te doen, al zal het niet meevallen. Wie durft dat toe te geven en toch de strijd met de technocraten en vrijemarktfundamentalisten daar én hier aan te gaan.
Wie durft het aan om het volk tot werkelijke solidariteit te verleiden? Oud met jong, zwart met wit en alles wat daartussen zit,  refo met moslimfunda, gelovige met atheïst, en zelfs de bankdirecteur met de Occupyer. Wie durft de AOW-leeftijd te verhogen en tegelijkertijd werkgevers te dwingen om het hun werknemers mogelijk te maken om gezond langer door te werken. Om te zeggen: dat is toch vanzelfsprekend, dat je met respect met je personeel omgaat, dat je respect toont voor de kennis en doorleefde ervaring van de ouderen? Dat je hen een rol geeft in het goed opleiden van de jonge honden? Wie durft het aan om de hypotheekrente-aftrek af te schaffen, met compensatie voor de lagere inkomens. Wie durft het aan om de huizenbezitters licht vermanend aan te spreken op hun egoïsme, hen te tonen dat het echt wel zonder kan, en het vergezicht te tonen van een gezonde huizenmarkt waar ook de jongere een kans maakt en de starter met een niet zo hoog tot echt laag inkomen. Wie durft het aan om te zorgen voor betaalbare huur- en koopwoningen, niks geks, maar gewoon het recht op een fatsoenlijke woning voor iedereen garanderen.
Wie durft het aan om niet bang te zijn voor elkaar, voor de media, voor Europa, voor de multinationals, voor de Verenigde Staten en China. Wie durft het aan om niet bang te zijn voor het leven en op te houden vanuit die angst politiek te bedrijven, politiek die met harde hand te keer gaat tegen hen die het makkelijkst voorhanden zijn. Wie durft het aan om het kwade aan te pakken waar het het meeste pijn doet en geen symboolpolitiek te bedrijven om de burgerij een gevoel van veiligheid te geven? Of een gevoel van rechtvaardigheid?

Wie durft te dromen en daar ronduit voor uit te komen? Wie durft de dromers serieus te nemen en zichzelf heel veel beetjes minder? Wie durft de hand in eigen boezem te steken en werkelijk het goede voorbeeld voor te leven? Wie durft er te lachen om zichzelf en ook de anderen een lachspiegel voor te houden?
Dames en heren politici: wie durft? Dames en heren burgers: wie durft?

Plaats een reactie

captcha

Please enter the CAPTCHA text