volg ons via

Twitter

Meer blog

Archief op datum

U bekijkt het archief op datum.

Spiegeltje spiegeltje

Mijn liefde voor studenten en daarmee ook voor mijn vak, wordt de laatste tijd flink op de proef gesteld. Afgelopen week hield een collega van een andere hogeschool mij een spiegel voor, na klaagzangen over wat de studenten allemaal niet kunnen en niet doen: ‘wat vind je eigenlijk leuk aan je werk?’ Pats. Boem. Doorgeschoten moppermodus slaat terug, met een ferme klap in mijn gezicht en blauwe plekken in mijn zelfbeeld.

lees verder

Big Burgerschap

In debatcentrum De Balie legt Philip Blond nog een keer uit waar zijn pleidooi voor een Big Society vandaan komt. Uit de mond van de meester zelf klinkt het sympathieker en inspirerender dan uit de ‘tweedehandse’ weergaven in kranten en opiniebladen waar ik het tot nu toe mee deed. Waar de (Nederlandse) discussie focust op meer verantwoordelijkheid voor burgers, gekoppeld aan bezuinigingen, en vervolgens de vraag gesteld wordt of alle burgers daar wel het noodzakelijke economisch, sociaal en cultureel kapitaal voor hebben, legt Blond zelf een heel andere nadruk. Veel radicaler dan zijn adepten lijken te willen erkennen. Blond heeft het over een failliete politiek in een democratie die is afgegleden naar een oligarchisch stelsel, waarbij de belangen van de grote bedrijven voorop staan en vooral de rijken de vruchten van de verzorgingsstaat plukken.

lees verder

Complot

Toen mijn destijds 17-jarige zoon mij enkele jaren geleden om de oren sloeg met verwijten dat ik de waarheid niet onder ogen wilde zien, de waarheid dat we allemaal marionetten zijn in de wereldomspannende handen van de Illuminati, kon ik dat relatief makkelijk wegwuiven. Ach, het is het extremistische elan van de jeugd, dat trekt wel bij tot een gezonde, kritische houding. Nu  echter steeds meer mij als intelligent en redelijk voorkomende volwassenen in alle ernst de verhalen tot in detail herhalen en zelfs mijn vader dit weekend enthousiast kwam aanzetten met een spiri-boek ‘Wanneer worden we wakker?’, raak ik in opperste verwarring.

lees verder

Lang leve echte groei

Gij zult groeien, net zolang tot er geen bomen meer over zijn, de aarde vergiftigd en de mensen geheel ontmenselijkt tot calculerende waardenloze entiteiten.

lees verder

G500

G500 heeft het toch niet helemaal goed begrepen. De club gelooft namelijk in een politiek van gedeelde belangen en beste oplossingen. Beste mensen, dat is geen democratie maar technocratie en verre van vernieuwend. Het is politiek bedrijven door het politieke weg te poetsen en dat is wat al jaren in de praktijk gebeurt. Publiek belang is een nuttige fictie, het bestaat niet, en toch is de zoektocht ernaar onmisbaar in een gezonde democratie.

lees verder

Hand hoofd hart

Als we deze redenering zouden toepassen op chirurgie, zou de chirurg de gecompliceerde openhartoperatie op papier plannen, het proces managen en de operatie overlaten aan een uitvoerder op mbo-niveau. Hooguit zou hij het proces vanuit de zijlijn managen. Absurd. Gelukkig twijfelt niemand eraan dat een chirurg zowel in het denkwerk als de uitvoering hooggekwalificeerd werk doet, waarbij hoofd en handen samenwerken en handelingen uitvoeren die van expertise en wellicht zelfs virtuositeit getuigen.

lees verder

Simpel en SMART is dom

De wereld gaan ten onder aan makkelijke conclusies en simpele oplossingen. Die gedachte kwam weer eens bij me op na het lezen van een column van Frans Nauta op ScienceGuide over innovatie in de publieke sector en het rondtwitterende nieuwsbericht dat 11% hbo-docenten onder druk van management wel eens genadezesjes uitdeelt.

lees verder

Intussen in onze buurt

Intussen is in onze buurt een juwelier gedood door twee 19-jarigen, waarvan er een ‘zo’n lieve jongen is’, aldus zijn moeder. Zo ziet hij er ook uit op de foto. Wat ging er om in die hoofden? Verkeerde vraag waarschijnlijk. Welke impulsen dreven hen? Begeerte naar snel geld? ‘I want it and I want it now?’

lees verder

Dromers aan de macht?!

‘Kom eens kijken, deze partij lijkt me echt iets voor jou met die Vulkaan van jullie’, zo nodigt een college me uit om een nieuwsbericht van telegraaf.nl te lezen op zijn beeldscherm. ‘De ufopartij, ze willen 20 zetels en gratis stroom voor iedereen.’ Hilariteit alom. Ik grinnik mee en intussen denk ik beledigd ‘hoe kun je, ons met die zotternij vergelijken?’

lees verder

Durven dromen

Wie durft het aan? Om nu eens niet het laagste in de mensheid, het volk zo u wil, aan te spreken en daarop politieke eisen te baseren, maar juist van het verhevene uit te gaan, van het goede dat heus in bijna alle mensen aanwezig is. Wie durft het aan om te zeggen, die drang naar voortwoekerende economische groei, die is achterhaald. Less is echt more.

lees verder